Xuân trọn vẹn cùng Viện thẩm mỹ DIVA với Chương trình ưu đãi “Ngàn quà Tết – Kết lộc Xuân”