Viện thẩm mỹ DIVA Vũng Tàu chính thức đi vào hoạt động