Viện thẩm mỹ DIVA khai trương chi nhánh thứ 54 tại Cà Mau