Viện thẩm mỹ DIVA khai trương Chi Nhánh thứ 53 tại Sa Đéc