Viện thẩm mỹ DIVA khai sắc diện mạo mới tại Ngã Bảy – Cơ hội “săn” xe Mercedes, Iphone 14 Promax