Xuân rộn ràng với Chương trình ưu đãi Tết 2021 tại Viện thẩm mỹ DIVA