Tuyết Lan – Á quân Vietnam’s Next Top Model sử dụng dịch vụ tại Viện Thẩm Mỹ Diva