Tuần lễ vàng khai trương Rạch Giá – Cơ hội nhận thưởng lên đến 100 triệu đồng