Tập đoàn DIVA GROUP tổ chức Đại hội cổ đông 2021 và Lễ ra mắt 4 thương hiệu mới