Lễ thành lập Công đoàn cơ sở Công ty Cổ phần Tập Đoàn DIVA GROUP