Khép lại sự kiện Sinh Nhật Vàng Ngàn Ưu Đãi tại Viện thẩm mỹ DIVA