Cùng Viện thẩm mỹ DIVA chào đón nhiều điều may với Chương trình “Khai Xuân như ý – Đón Lộc đầu năm”