Tưng bừng ngày khai trương chi nhánh thứ 63 – Viện thẩm mỹ DIVA Tam Kỳ