Viện thẩm mỹ DIVA khai trương chi nhánh mới tại Đức Trọng