Mừng khai trương chi nhánh thứ 59 – Viện thẩm mỹ DIVA Cao Lãnh