Khai trương vàng – Triệu quà sang mừng Viện thẩm mỹ DIVA Vinh ra mắt phái đẹp