“Mày mới vận mới” với dịch vụ phun mày tại Viện thẩm mỹ DIVA