Cùng Viện thẩm mỹ DIVA trao trọn yêu thương: Đánh thức “Thanh xuân tươi đẹp”