Viện thẩm mỹ DIVA triển khai chương trình: Cùng DIVA “giải phóng” sắc đẹp