Cán mốc 120 chi nhánh, Viện thẩm mỹ DIVA khẳng định “Tâm Sắc Song Hành – Lan Tỏa Tin Yêu”