“Bạn sẽ là người đẹp tiếp theo” – Ưu đãi dành riêng cho chị em ngày 20.10