Hành trình sẻ chia cùng đồng bào miền Trung của Tập đoàn DIVA GROUP